Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Rynek PracyRYNEK PRACY
PRACUJĄCY

pozycja

jednostka miary
31.12.2014
pracujący ogółem
osoba
32 389
mężczyźni
osoba
16 437
kobiety
osoba
15 952
pracujący w sekcji:
 
 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

osoba
6 902
przemysł i budownictwo
osoba
9 558

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja

osoba
6 628

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości

osoba
679
pozostałe usługi
osoba
8 622
          pozycja
jednostka miary
31.12.2015

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3 386,42
BEZROBOCIE

 pozycja

jednostka miary

31.12.2015
liczba bezrobotnych ogółem
osoba
4 705
mężczyźni
osoba
1 993
kobiety
osoba
2 712
zamieszkali na wsi
osoba
1 631
z prawem do zasiłku
osoba
678
bezrobotni zarejestrowani według wieku:
 
 
24 lata i mniej
osoba
669
25 – 34 lata
osoba
1 304
35 – 44 lata
osoba
1 061
45 – 54 lata
osoba
861
55 lat i więcej
osoba
810

bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia:

 
 
wyższe
osoba
447
policealne, średnie zawodowe
osoba
818
średnie ogólnokształcące
osoba
496
zasadnicze zawodowe
osoba
1 633
gimnazjalne i poniżej
osoba
1 311

bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy:

 
 
3 miesiące i mniej
osoba
1 556
3 – 6 miesięcy
osoba
688
6 – 12 miesięcy
osoba
705
12 – 24 miesiące
osoba
655
powyżej 24 miesięcy
osoba
1 101

bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy:

 
 
bez stażu pracy
osoba
567
1 rok i mniej
osoba
795
1 – 5 lat
osoba
1 120
5 – 10 lat
osoba
715
10 – 20 lat
osoba
781
20 – 30 lat
osoba
501
powyżej 30 lat
osoba
226
stopa bezrobocia rejestrowanego
%
9,3

  
źródło: GUS

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie