Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości to konkurs adresowany do lokalnych firm sektora MSP, którego organizatorami są: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła
i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest co dwa lata, a firmy mogą ubiegać się o laury:

 • certyfikat jakości,
 • nominację do tytułu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,
 • tytuł: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

w następujących kategoriach konkursowych:

 1. debiut gospodarczy,
 2. mikroprzedsiębiorstwo,
 3. małe przedsiębiorstwo,
 4. średnie przedsiębiorstwo,
 5. lider ekologii,
 6. eksporter,
 7. inwestor,
 8. innowator.

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu wyróżniono 119 firm, które zostały nagrodzone łącznie 178 razy. Podmioty nagradzane w poszczególnych edycjach zawsze wyróżniały się wysokim stopniem rozwoju. Laureatami zostawały firmy, które m. in.: inwestowały we własny rozwój, tworzyły nowe miejsca pracy, sumiennie regulowały wszelkie należności, nie naruszały obowiązujących norm i przepisów, stosowały zasady etyki i uczciwej konkurencji, a także spełniały szczegółowe kryteria regulaminu dla poszczególnych kategorii. Jednak nie wszyscy docenieni przedsiębiorcy funkcjonują do dziś. Kilka przedsiębiorstw zniknęło z mapy powiatu, inni zmienili zakres swojej działalności bądź siedzibę. Ponadto, ze względu na fakt, że dużą grupę laureatów stanowią firmy rodzinne, w niektórych podmiotach zarządzanie przejęły kolejne pokolenia.

Pomimo zmieniających się, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz mimo szeregu wprowadzonych do konkursu modyfikacji, przedsięwzięciu, niezmiennie od ponad dekady, przyświecają te same cele: promocja firm zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki.

Więcej informacji o konkursie i jego laureatach: www.orzelprzedsiebiorczosci.pl


 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie