Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Jak założyć firmęOd 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.
CEIDG oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, jest to centralny ogólnopolski rejestr, który zaczął działać od 01 lipca 2011r, zastąpił on Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzoną przez każdą z gmin.
Na dzień dzisiejszy proces rejestracji firmy może zostać dokonany w urzędzie gminy lub przez Internet poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis będzie dokonywany w momencie zamieszczania danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Za złożenie powyższego wniosku wraz z załącznikami oraz za wprowadzanie w nim zmian nie pobiera się żadnych opłat.
Po dokonaniu wpisu CEIDG zawiadamia urząd statystyczny, urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Masz pomysł na biznes? Posiadasz chęć i motywację? Nadszedł czas na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W tym miejscu możesz zdobyć potrzebne informacje związane z rejestracją działalności gospodarczej „Krok po kroku”.
Zanim jednak poznasz szereg procedur formalnoprawnych, związanych z rejestracją własnej firmy, poznaj kilka podstawowych definicji.

Działalnością gospodarczą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, którą najpóźniej w dniu rozpoczęcia jej wykonywania musi zgłosić do właściwego rejestru. W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

  • ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta - osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej,
  • rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.


Firmą osoby fizycznej, czyli nazwą, pod którą przedsiębiorca zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzi swoją działalność, jest zawsze jego imię i nazwisko. Nie wyklucza to możliwości włączenia do nazwy pseudonimu, dodatkowego określenia, wskazującego na przykład na przedmiot działalności, miejsce jej wykonywania, lub innych dowolnie wybranych określeń, niemniej zawsze musi pojawić się imię i nazwisko w pełnym brzemieniu, nie wystarczy samo nazwisko czy inicjały.

Rejestracja działalności gospodarczej „Krok po kroku”

Krok 1 – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Krok 2 - Urząd Statystyczny

Krok 3 - Urząd Skarbowy

Krok 4 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Krok 5 – Rachunek bankowy

Krok 6 - Państwowa Inspekcja Pracy

Krok 7 – Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid)

Informacje dodatkowe
 

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie