Powrót

Konkursy dla Instytucji Otoczenia Biznesu


Zarząd Województwa Wielkopolskiego  w ramach WRPO 2014+ ogłosił 2 konkursy w ramach: Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”.

Dla kogo?

 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Dla podziałania 1.3.1

 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

 

Dla podziałania 1.3.2

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Terminy szkoleń:

Dla podziałania 1.3.1- piątek 22 września 2017 UMWW

Dla podziałania 1.3.2- środa 20 września 2017 UMWW

 

 

Termin konkursu: od 29-09-2017 do 10-11-2017r. do godziny 15.30

 

 

Więcej szczegółów na stronach:

dla 1.3.1 http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/212

dla 1.3.2 http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/214

lub w Punkcie Wspierania Biznesu

 

 

 

11 Wrzesień 2017
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie